Contact

BRES magazine voor bewustzijn in beweging is een vernieuwde voortzetting van BRES, kroniek van onze beschaving, opgericht in 1965.
ISSN 0165-7798

BRES is een uitgave van Edicola Magazines bv te Deventer.

Hoofdredacteur Emy ten Seldam
Redacteur Jaap Hiddinga
Vormgeving Seashore Media, www.seashore.nl
Drukwerk GPS Group

Redactieadres
Redactie BRES magazine
Emy ten Seldam
p/a Edicola Publ.
Gotlandstraat 40
7418 AX Deventer
Tel. 06 21211721

redactie@bres.org   www.bresmagazine.nl

BRES verschijnt 6x per jaar: februari, april, juni, augustus, oktober en december. Nieuwe abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan.

Distributie
Nederland: Betapress BV, Gilze
België: AMP bvba, Brussel

Abonnementen
SP Abonnee Service, Postbus 105, 2400 AC Alphen aan den Rijn

Tel. 088-1102086, mail: edicola@spabonneeservice.nl

Prijzen / betalingen
Jaarabonnement (6 nummers) Nederland € 42,90 / België € 48,- / Europa € 62,- / buiten Europa € 79,50
Losse nummers € 7,95 (plus verzendkosten)

Wijzigingen / algemene voorwaarden
Adreswijzigingen schriftelijk aan de abonnementenadministratie.
Beëindigen kan tot 30 dagen voor het eerste nummer van de nieuwe abonnementsperiode verschijnt. Klachten over niet ontvangen nummers in te dienen binnen twee maanden na de verschijningsdatum. Na deze termijn worden geen nummers meer nagezonden. Bij correspondentie gelieve het abonneenummer te vermelden als aangegeven op de adresstrook.

  • Website gerealiseerd door TwinDigital