Contact

BRES magazine voor bewustzijn in beweging is een vernieuwde voortzetting van BRES, kroniek van onze beschaving, opgericht in 1965.
ISSN 0165-7798

BRES is een uitgave van Edicola Magazines bv te Deventer.

Hoofdredacteur Emy ten Seldam
Redacteur Jaap Hiddinga
Vormgeving Sheila Brand www.smartfoxcreatives.nl
Drukwerk Velthuis, Raalte

Redactieadres
Redactie BRES magazine
Emy ten Seldam
Noorseweg 18
7213 XW Gorssel
Tel. 0575 517106

redactie@bres.org   www.bresmagazine.nl

BRES verschijnt 6x per jaar: februari, april, juni, augustus, oktober en december. Nieuwe abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan.

Distributie
Nederland: Betapress BV, Gilze
België: AMP bvba, Brussel

Abonnementen
Edicola Magazines bv
Postbus 2013
7420 AA Deventer
Tel. 0570-607561

abonnement@edicola.nl   www.edicola.nl

Prijzen / betalingen
Jaarabonnement (6 nummers) Nederland € 42,90 / België € 48,- / Europa € 62,- / buiten Europa € 79,50
Losse nummers € 7,95 (plus verzendkosten)

Wijzigingen / algemene voorwaarden
Adreswijzigingen schriftelijk aan de abonnementenadministratie.
Beëindigen kan tot 30 dagen voor het eerste nummer van de nieuwe abonnementsperiode verschijnt. Klachten over niet ontvangen nummers in te dienen binnen twee maanden na de verschijningsdatum. Na deze termijn worden geen nummers meer nagezonden. Bij correspondentie gelieve het abonneenummer te vermelden als aangegeven op de adresstrook.

  • Website gerealiseerd door TwinDigital