RECENTE BRES MAGAZINE UITGAVEN

Er zijn nog enkele oudere nummers verkrijgbaar, welke dat zijn en hoe u deze kunt bestellen kunt u zien op de website van Edicola: https://edicola.nl/product-category/magazines/

 • #326: Duurzaam bewustzijn


  Levend licht | De ‘illusie’ van duurzaamheid | De duurzaamheid in de ziel |# Zerowaste. Wat te doen met ons denkafval | Duurzaamheid, moderne ‘slavernij’ en het vrije bewustzijn | Natuurlijke intelligentie | Is de toekomst aan de kinderen? Bewust bekwaam | Duurzaam onderwijs | Sterrenwezens voor een nieuwe wereld | Verhoog je lichttrilling | Wat bezielt ons? | Is leven duurzaam? De DNA-evolutie | Het uitsterven van levensvormen | Het reddende licht.


 • #325: Reflectie


  De reflectie in een 'buitenaardse' spiegel | Waarheid als religie | Van uiterlijke naar innerlijke weerspiegeling | De grootste spiegel van de wereld | De zwaan als spiegel van de ziel | De kunst van het luisteren | Zonne-energie opwekken met het nieuwe dak van de Notre Dame? | Duurzame reflectie | De Koningskamer – Een mystiek leerproces | Reflectie op een kat en bewustzijn | Reflecties op het mens-zijn | Innerlijk Licht reflecteren | Als de donder | Het albedo van de aarde


 • #324: Ontdekkingen


  Ontdek je eigen onderbewustzijn | Beschouwingen over water vormen een eindeloze ontdekkingsreis | De kunst van het ontdekken | De ontdekking van de Aarde | Archeologische ontdekkingen met LIDAR | Het Inner Scription Oracle | Elektriciteitsopwekking uit groeiende planten | Duurzame ontsluiering | De ontdekkingsreis naar Heelheid | Ontdekken dat dit alles is | De ontdekking van het anti-veld | Je levensopdracht ontdekken | De diepzee herbergt de verhalen van onze voorouders | Rubriek ‘Wereld in beweging’ – Vreemde bouwwerken in de kern van de Aarde


 • #323: Beschaving


  De beschaving herstellen | Dat kleine stipje, dat zijn wij | De hypocrisie van de menselijke beschaving | Lemurië – hoe de eerste beschaving ontstond | Mysteries van de dood; oogst uit een oude beschaving | Helende klanken uit het Oude Egypte | Duurzame beschaving | De middenweg als voorportaal van een nieuwe tijd | Balans in onze beschaving | The Machine Stops | Een vergeten beschaving | De beschaafde mens | De dag dat we ons de beschaving herinneren | Rubriek ‘Wereld in beweging’ – Heeft u zin in een rondje varen?


 • #322: Mysteries


  Het goddelijk mysterie in ons | Het mysterie van tijd en ruimte | Het mysterie van het licht | De openbaring van het mysterie | Het leven als dwaas | Onze handelingen, een complex mysterie | Duurzame mysteries | Het Isisgeheim | De demystificatie van het mysterie | Een vurig mysterie | Het mysterie van de Shiva lingam | Het mysterie van onze eigen schaduw | Het Teeorosen-project, een mysterie in Nederland | Het ufo-mysterie: het grootste raadsel van allemaal


 • #321: De Lichtwereld


  De wondere wereld van licht en liefde | Licht toevoegen aan de wereld | Transformatie naar licht | Bewustwording van het licht | Het licht tegemoet | Zo boven, zo beneden | Een engel in zee | Duurzame lichtwereld | De lichtwereld en depressie | Licht brengen in de wereld van duisternis | Lichtwerelden in en om ons heen | Over licht en schaduw | Maria als symbool voor licht vanuit het hogere | Het niemandsland tussen twee werelden in


 • #320: Metamorfose


  De vlinder van Alomtegenwoordigheid | De metamorfose van het leven | De kunst van het sterven | Koningen van de zon: van mens tot koning tot God | De metamorfose van de wetenschap | De gekroonde Aarde | Jan Rotmans: Omwenteling | Duurzame transitie – Column | Lars Muhl Workshop | De klaagzang van Hermes | Het grote werk | De metamorfose van larve tot reuzenkever | In een andere huid | De metamorfose van leven naar dood naar leven | Een metamorfose in het bewustzijn | De revolutie van de liefde


 • #319: Spanning


  Het spannen van de boog | Kerststress | Spanning en angst | Elektrostress en levensstress | Hooggespannen verwachtingen voor de nieuwe tijd | Geef het de ruimte | Wachten in spanning | Het wiegelied van Madalasa | Duurzame spanning | Rust in de spanning | Overspannen | Spanningen bij jongeren | Er moet toch iets beters zijn dan dit | De ondergang van het imperium als kans op een nieuw begin | De spanning van water | Het Nieuwe Jaar


 • #318: Het oog


  Het licht in onze ogen | Jnana Meva Chakshu, het Alziend Oog | Kijken en waarnemen met de ziel | We kijken, maar zien we ook? | Waar je oog op valt | De ogen als kompas | De ogen als vensters naar de ziel | De invloed van smartphones op de ogen van kinderen | Oog voor duurzaamheid | Optografie | Het oog van God | De werkelijke wereld zien | Een blik op parallelle werelden | Waar kijkt die kat toch naar | De VS en het alziend oog | Het oog van Horus


 • #317: Levenskracht


  Het Mysterie Levenskracht of Prana | Levensvonk en zielevonk | Levenskracht en elektromagnetisme | De uitstraling van levensenergie | Kijken in het levende heelal | Duurzame verbinding | Qi, de levenskracht van de ziel | Maak je niet druk, het leven zorgt wel voor zichzelf | Donkere levenskracht | De levenskracht van Viktor Frankl | Leven en levenskracht | FSC, de Fine Structure Constant


 • #316: De innerlijke tuin


  De tuin van creatie | Hovenier van de innerlijke tuin | Het land der levenden | De Hof van Eden | Bezielde natuur | Levende tuin | Perzische tuinen en dichters | Tentoonstelling ‘Middeleeuwse tuinen’| In de innerlijke hof | The Rose of God | De diepere vijver van Zijn | De levenstuinen van het Groot Hontschoten | Als de tuin geen bloei meer heeft


 • #315: Verbeelding


  De verbeelding van creatie? | De kracht en de grenzen van onze verbeelding | Kleine filosofie van de glimlach | Daadkrachtige dromen | Interview met Jeroen Windmeijer | Bau ein Schloss wie ein Traum … | Duurzame verbeelders | De magie van de verbeelding | Waar je aandacht is, daar ben je | Blind ziende | Het wonder van een visioen | Kunstenaar Mahof – goddelijke sferen verbeeld | Met de macht der verbeelding


 • #314: Het electron


  Hij die in alle dingen woont | De beweging van het elektron | Elektronen en het wonder van bewustzijn | Elektromagnetisme en de immanentie van het Goddelijke in de wereld | De capriolen van de bliksem | De weldaad van negatieve ionen | De visie van Paul Kingsnorth | Elektrosmog? | Maling aan straling? | De Geest in de Machine | Wat je aandacht geeft, groeit – en elektronen doen mee | De Ark des Verbonds | Elektronisch ontvangen communicatie vanuit onzichtbare dimensies | Atlantis en het goden- elektron | Zwevende tempelbeelden


 • #313: De Zon


  De stralende zon | Licht en duisternis, het begin van de dualiteit | De heliocentrische revolutie | De Egyptische zonnegod Ra | Surya | Het oog van de wereld | Zonne-energie | Kerncentrale zon | Speculaties rond de zon | De zon als ziel van de aarde | In het licht van gewaarzijn | De Hemelschijf van Nebra | Zonnewijzers | Sterrenmaker | Amaterasu, de zonnegodin van Japan


 • #312: Helen, de diepte in


  Amrita Kahani – Het verhaal van onsterfelijkheid | In het helende Licht van de Ene | Het helen van Helen | Psychiatrie – een andere benadering? | Hypnotherapie en authenticiteit | In balans | De healingtempel | De Genezeres | Het hart helen | Onzichtbare geneeskracht van planten | Alleen liefde kan dit helen | De bittere pil van helen | Helende kunst van Emma Kunz


 • #311: Heel de mens


  Homo universalis | Heling van lichaam en ziel | Ayurveda en de vormfunctie van ieder mens | Homeopathie en bewustzijn | De geest van suggestie | Helende aarde | Zieke geneeskunde | De geneeskunde van de toekomst | Het mysterie van de Rife-microscopen | Helende lessen van dieren | De helende kracht van stil in contact zijn


 • #310: Natuurvolkeren


  Oude wijsheid van natuurvolken | Volkeren der aarde en hun functie voor de ziel |Regen afroepen uit de hemel |Canadese indianen en hun ‘magic canoe’ | Christina Millet en haar ‘Nasrudin Verteltheater’ |Duurzame volken – Column | Nationalisme? We zijn één grote familie! | Indegenomics – Canada’s opkomende inheemse economie | Gek of wijs? | Noord-Korea; welkom in ‘the matrix’| Droomtijd, ruimtetijd | Waarom het uitsterven van inheemse talen er WEL toe doet


 • #309: Tijdloze wijsheid


  Sophia perennis - de 'eeuwige wijsheid' | Oude wijsheid over de illusoire schepping | Onvergankelijke waarheid | Tijdloze wijsheid in de Ambassade van de Vrije Geest | De oudste boodschap van wijsheid? | Verborgen wijsheid van de Griekse filosofen | De Gulden Regel | Normen en waarden - Column | Waarheid is van niemand | Zicht op mens-zijn | De Tijdloze Wijsheid van Meester Djwhal Khul | Dragers en overdragers van wijsheid | De moeizame weg van kennis naar simpele tijdloze wijsheid | De blauwe lotus van wijsheid


 • #308: Communicatie


  Communicatie en verbindingsenergieën | Communicatie = verbonden zijn met iedere vorm van energie in de kosmos | Mijn engel | Communicatie tussen hemel en aarde | Wolvendroomtijd | Telepathische communicatie | ereldwijde MVO-taal | Verbale eerste hulp | Oprechte communicatie | Over lievigheid | Graancirkels: Communicatie met een hoofdletter C | (R)Evolutionaire communicatie via DMT | Symbolische boodschappen: het werk van Mario Pazzaglini


 • #307: Door de poort


  Is er leven na de geboorte? | De heilige poort van conceptie | De poorten tijdens leven en dood | Leegte met een randje | Een weg naar verder … | Lichtgeboorte | Spiegels – poorten naar een andere werkelijkheid? | De roos | Door de poort van bewuste onsterfelijkheid | Door de U-poort | Door de poort – sterven om te leven | Godenpoorten | De sleutel tot de poort: de boodschap van de Ufo- contacten | De poort naar een andere vorm van bestaan | Besta ik nog, als ik er niet meer ben? | Gone from my sight | Waardig door de poort van sterven gaan


 • #306: Baanbrekende Visie


  Bestook ons met visie | Een andere visie op het leven | Daadkrachtige visies voor een menselijke samenleving | Thomas Rau werpt een nieuw licht op economie | Radicale confrontatie met jezelf | Baanbrekend nieuws over onze hersenen | Duurzame visies | De kunst van de visuele illusie | Straatkunstenaar Kurt Wenner | Positief nieuws vol baanbrekende visies | Eugen Rosenstock-Huessy en zijn veelzijdige visie | Wachten op de terugkeer van de goden | Voorbij ego-denken naar ware visie | Rob Gonsalves en zijn visuele illusie | Een diepere kijk op liefde en haat


 • #305: Mens 2.0


  Bewustzijn als proces naar een nieuwe mensvorm | Vleugels onder een leren jack | Over dat wat écht van waarde is | Mensen en hun daadkrachtige dromen | Mens duurzaam 2.0 | Verlies de moed niet! | De mens en zijn toneelstuk | Zelftranscendentie vs Transhumanisme | De Sterrenmens | Wat maakt de mens tot Mens? | Het kind als nieuwe mens


 • #304: Wonderlijk Water


  Water als levensdrager | De innerlijke kwaliteit van water | Krachten van water | Waterwezens in de Ned. overlevering | De levensrivier en zijn bedding | Water: topprioriteit | Meer water? Plant bomen! | Levenswater | Het geheim van Viktor Schauberger | Het verdwenen water van Iran | Heilige rivieren | Wonderlijk water


 • #303: Tot bloei komen


  Tot bloei komen | Groeien en bloeien in goddelijk bewustzijn | Fractals, de wiskunde van de natuur | Het woud, een natuurlijke kathedraal | Planten tussen hemel en aarde | Leren van de natuur | De Mens een Bloem | Openbloeien | Bloeiende liefde | Het tot bloei komen van de Egoïsche Lotus | De bloeiende velden van de ziel | Groei en bloei in de spiraal van geestelijke evolutie


 • #302: Thuiskomen


  U mag naar huis | Thuiskomen kost tijd | Going Home | Thuiskomst in de Bron | Het verdriet van het heimwee naar huis | Huiswaarts | De aarde is het enige huis dat we hebben | Ons huis, planeet aarde | Thuiskomen | Geestenhuisjes en huisgeesten | Thuis is maar saai | Het management van ons huis | No place like home | Martiaanse thuiskomst


 • #301: een schitterend juweel


  BEdelstenen – gestolde geestelijke beelden - Het nieuwe Jeruzalem en de 12 edelstenen - Brinsingamen, of het halssnoer van Freyja - Licht op licht - Kristalhelder inzicht - Onze relatie met de materie - Kunstenaar Mahof – schilderen met edelstenen - Juwelen onder nul - De kristaltechnologie van Atlantis - De kristallen schedel en de spiegel in jezelf - Stenen die uit de hemel vallen - Roerich en de Cintamani steen


 • #300: Jubilieumnummer


  BRES en de Nieuwe Mens – BRES, een rode draad – Bewustzijn in beweging – Wie vraagt, verbindt – Het meisje dat een poes wilde worden – Morgen is vandaag – Bab’Aziz en de prins die contempleerde over zijn ziel – Zien door zen – Beleven vanuit Bewustzijn – De spirituele kant van voedsel – Op het spoor van verborgen waarheden


 • #299: De kwantumsprong


  Over kwantumsprongen en nog wat … | De kwantumsprong naar de goddelijke bron | En dan is er ineens … | Een geestelijke kwantumsprong in de 18e en 19e eeuw | Springdenken | Kwantumsprongen in duurzaamheid | De kwantumsprong van Moeder Aarde | De kwantumsprong van zelfrealisatie | Cyberspace – de virtuele big bang | Op de drempel van de singulariteit | Plasmatechnologie | De kwantumsprong van de mensheid, een shift in frequentie


 • #298: Heilige plekken


  Sacred Earth - Krachtplaatsen in de natuur - Gaia’s energieraster - In de angst schuilt de heiligheid - Wat maakt een plaats heilig? - Heilige plaatsen voor duurzame energie - De tuin van Vahoemanu - De woestijnfase van spiritueel ontwaken - Heilige plaatsen en de technologie van de ouden - De invloed van exorcisme - Heilige plekken betreden - Heilige werkplekken


 • #297: Tijd


  De drijvende kracht van tijd – De broze tijd – Tijd van leven – Geografische tijd – Duurzaam is tijdloos – Tijd als obstakel in de zoektocht naar jezelf – De illusie van lineaire tijd – Ufonauten als chrononauten – Goochelen met de tijd – De Wet van Tijd – Van alle tijden – Loskomen van het dualitijdsveld – Het is tijd!


 • #296: De Zintuigen Voorbij


  De zintuigen vanuit oosters perspectief – Frequentie en golflengte: afstemmen op een onzichtbare realiteit – Het intuïtieve kenvermogen – Leiding uit de onzichtbare wereld – Ten volle waarnemen – Over Lars Muhl en zijn boek De Ziener – Sharing all the world – Eyegazing: de ogen als poorten – Virtual Reality: werkelijkheid of illusie? – Voorbij de grenzen van tijd en ruimte zijn we niet alleen – Werken met intuïtie aan de hand van ivoren torens – De verbinding met het onzichtbare


 • #295: Meesterschap


  De geboorte van Christus in ons – De meester in de ziel – Het meer van de Kosmische Geest – Meester en leerling: ‘I will help you’- Mahavatar Babaji – Een moderne mystieke meester – Meesters van het hart – De herderlijke zegen – De traditie van de wijze vrouw – De mantra van een antimeester – Meesterlijke monnikenbeelden – Wees jezelf tot licht – Meester en leerling – De Spirituele Hiërarchie van de Meesters van Wijsheid – Vakmanschap is meesterschap


 • #294: Dieren


  Dieren kijken ons aan – Dieren als uitdrukking van de Goddelijke ziel – Dieren zijn net mensen – De wijze weg van de olifant – Dieren verbinden de mens met hemelsferen – Barmhartigheid voor alle dieren – Gebed voor de dieren – Dieren als wegwijzers – Dieren en hun verbondenheid met zijn – Levenslessen van paarden – Kiloknallers en plofkippen, omdat het lekker is – De ware rijkdom die dieren ons kunnen geven – Onmoetingen met draken: De blauwe draak – Werken met draken – Draken, geconcentreerde energie met bewustzijn – De wereldschildpad


 • #293: De kosmische bron


  Sterrenstof – De verschijning en verdwijning van het universum – Het ontstaan uit de Goddelijke bron – De universele kosmische wetten – Naadi Shastra, je tastbare Akasha- kroniek – Kosmische bron, zonder begin, zonder eind – Ervaringen van astronauten – Godzoekertje spelen – Bewustzijn in de kosmos – Terugkeer naar de oorsprong – Herinneringen aan werelden voor de onze – Jezelf herbronnen aan de kosmische bron – De kosmos ademt – Het kosmische ‘Oog van Licht’ – Wij zijn allen astronauten


 • #292: Het paradijs


  Een portable paradijs – We hebben het paradijs nooit verlaten – De verdrijving uit het paradijs – Het paradijs in onszelf – The Day of the Singing Birds – Boeddha, de uil en het paradijs – Verlangen naar het paradijs – Twitter van Eva – De betekenis van de Hof van Eden volgens de Tijdloze Wijsheid – De tuin van Eden … - Sjangri-la, De gouden stad – Op zoek naar Shambhala – Muziek opent de poorten naar het paradijs – Bloemen uit het paradijs – Verdwenen paradijzen


 • #291: Het hart


  Ons hart als spirituele radar en levenscoach – De lotus van het hart – Met hart en ziel – Inloggen op het hart van de kosmos – Hart voor het goede doel – Intentie en focus vanuit het middelpunt – Droeve tederheid – Het wegen van het hart – Het hart als zintuig – De reizen van het hart – De uitstraling van je hart – Van hoofd naar hart – Schenk je hart aan God


 • #290: Vrijheid


  The Freedom of Flight – De essentie van vrijheid – Wat is vrijheid – Gevangen in drie dimensies – Een weg naar wezenlijke vrijheid zonder illusies – De dag dat de mensheid een selfie maakte – Koud en eenzaam – De kuierlatten – Krishnamurti’s absolute, onvoorwaardelijke vrijheid – De vrije mening? – Vrij als een vogel – Slavernij en vrijheid, de Amerikaanse paradox – Gevangen in de buik van de wolf.


 • #289: Ter ere van het kind


  De kinderen van morgen - Het kind en de ziel - Het laatste cadeau - Het dromende kind - Kinderen met bijzondere gaven - Talentvolle jonge kunstenaars - Kinderen en engelen - Column: Schorriemorrie - Ter ere van het kind in onszelf - Als het onderwijs niet past, mag ik het dan ruilen? - De wijze les van grootvader indiaan - Toch is het leven mooi, Pagliacci! - De kracht van de zachtheid - Oorlogskinderen - Voor de kinderen van de wereld - Fantasie en kinderboeken - Zonsondergang - De levenslessen van een Japanse schoolmeester - A happy childhood.


 • #288: De kleur van woorden


  Taal, de transformator van gedachten, gevoelens en emoties – Het palet van onze verbeelding – Iconen uit de oudheid spreken overal op de wereld dezelfde taal – Taal en teken in het zand – De kleur van woorden – Sneeuwvlokken, hemelse hiëroglyfen – Wassily Kandinsky en de taal van vorm en kleur – Piëta – Chinese kalligrafie – De zachte kracht van de zegening – Communicatie vanuit de ziel – Akasha: de wereld achter de woorden – De brief van Fra Giovanni Giocondo.


 • #287: Brug naar de toekomst


  Wij zijn de scheppers van onze toekomst – Prayer to Future Beings – BRES, bruggenbouwer van het eerste uur – Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde – De gouden sleutel voor de toekomst ligt in ontelbaar veel handen – Aanvaarding: het geheim van verandering – De toekomst zien door remote viewing en hyperintuïtie – Bouwen aan een nieuwe beschaving – Op de brug tussen leven en dood – Change the World – De zere hand – Contact met buitenaardsen – De dominostenen van verleden en heden – Zal er ooit geweldloosheid mogelijk zijn tussen mens en dier? – Bewustzijn in verandering.


 • #286: Energie en techniek


  Het elektromagnetisch spectrum – Alles is energie – Kunnen we de energie van onze geest meten? – Ufo’s en buitenaardse energie-technologieën – Het lange wachten op de doorbraak van breakthrough energy – Bronnen van energie – Voelbare energie, een uitwisseling – Orewoet van Minne – Moeder Aarde als bron van onze ondersteunende energieën – Liefde als scheppend beginsel – Het hart, ons eigen zero point – Energie en bewustzijn – De cruciale keuze tussen digitale verdeeldheid en analoge heelheid – Kernenergie.


 • #285: Geld


  Een belangrijke verschuiving vindt plaats – De ironie van rijkdom – Geld moet stromen – De tijd is gekomen voor een menselijke economie – De roep om ethiek en de dood van God – Geld en geestelijke waarden – Euromunten dragen een eigen waarheid – Geld … een illusie rijker of armer? – Voordat onze blanke broeders kwamen – Voor hetzelfde geld – Het geld daagt ons uit: denk anders of vervaag! – Geld als middel tot zelfrealisatie – Geld is om van te houden – Islamitisch bankieren – Een wereld zonder geld – De bedelaar – Het kan anders.


 • #284: Op reis!


  Padwerk als gids bij de ontdekkingstocht in je innerlijke wereld – Een bijzondere samenkomst in Assisi – Ontmoeting met het onbekende – De koperen stad – De reizen van Janosh – De meest helende pelgrimstocht is die in jezelf – De heiligste tocht gaat naar binnen – De Poeh-pelgrim – Balans, rust en sereniteit op Bali – Pelgrimage naar heilige bergen – Ik ga op reis en neem mee … de heilige Christoffel – Pelgrimeren naar Santiago – Heimwee – De niet ingeslagen weg – Bedevaart naar de Borobudur – De Velikoretsky pelgrimage.


 • #283: Licht, stralend Licht


  Zonnetijd – Licht uit duisternis geboren – Verlichting – Lichtbeelden – Licht, leven en liefde – Kathedraal van het Noorderlicht – Winterzonnewende – Omraam Mikhaël Aïvanhov en het scheppende licht – Licht: de tweelingziel van water – Het lantaarentjen – Een engelervaring – Nader tot het licht – De vuurtoren, lichtbaken in het duister – De lichtende mens in religie en wetenschap – Biofotonen – Armageddon – Het nieuwe jaar dromen.


 • #282: Klank!


  Resonantie in wetenschap en bewustzijn – Waterklankbeelden – De klank van koeienbellen – De hoornschelp – Door merg en been – Klank en creatie – De laserharp – De zang van een vogel – Zingen – Het lied van het kind – Klokgelui – Kosmisch gestemde stemvorken – Kosmische klanken – Geordend geluid – De menselijke stem – Muziek en mystiek – De verborgen betekenis van de toonladder – Contemplatie als echo van God – Weerklank – Vreemde geluiden.