RECENTE BRES MAGAZINE UITGAVEN

Er zijn nog enkele oudere nummers verkrijgbaar, welke dat zijn en hoe u deze kunt bestellen kunt u zien op de website van Edicola: https://edicola.nl/product-category/magazines/

 • #330: Kosmisch ontwerp


  Kosmisch vaststaand ontwerp of kosmische evolutie? | De ziel in zwarte gaten en onze ogen | Stel je het creëren van een universum voor | De blauwdruk van Ma’at | Timeon en het proces van de schepping | De berg Kailash en het kosmische ontwerp van Bön | As above, so below | De geheime oorsprong | Goddelijk ontwerp | Vertrouw op het kosmische ontwerp | Kan een kosmisch ontwerp worden uitgedrukt in wiskunde? | Ufo’s: de Amerikaanse overheid geeft eindelijk toe dat ze bestaan | De verstoring van het kosmische ontwerp in de natuur


 • #329: Viveka - onderscheid


  Het ware onderscheid | Viveka | Wie liegt tegen wie | De naakte waarheid | Waaraan herkennen wij het goede? | Goed en fout | Microscopische creaties onderscheidend waarnemen | Schijn en werkelijkheid | Carddeck Van binnen naar buiten | Een verkeerde inschatting | De maskers van de mens | Innerlijk versus uiterlijk | Terug naar de oorsprong | Eén universele waarheid | Angst | Mizu no Kokoro – Een geest als water | Het universum wordt lichter


 • #328: Eva


  Eva bevrijd | Eva, Elea en Earani – de moeders van de mensheid? | De werken van de vrouw | Eva: een verkenning in het perspectief van ooit … | Purusha en Prakriti | Isis, de hemelse godin | Gelijkwaardigheid | The Singing Birds | De Pulsatillakuur bij menstruatieproblemen | Het Evacomplex | Koningin Tin Hinan | Zij die het leven geeft | De ziel van Lilith in Hawwa (Eva) | De engel brengt Eva naar Adam | Kwan Yin, de Moeder van mededogen | De liefdevolle slang | De dubbele hartslag van de Aarde


 • #327: Wonderen


  Alledaagse wonderen | Het goddelijke wonder in hart en ziel | Brahman in de holte van mijn hart | Een wonder in mijzelf … | Nagaraja of de Heer der Slangen | Een versteende reuzenslang? | Nabij-de-doodervaringen: wonderen van ons bewustzijn | Wonderen en ‘het veld’ | De wonderbaarlijke kunstwerken van Yolanda Eveleens | Het vliegje, een wonder | Duurzame wonderen | Ode aan de verwondering | Het wonder van de eeuwigheid | Het wonder van bloemen | Het wonder van realiteit in een illusie | Hallucinaties | Andere wonderrijken dan die van de mens | De Aarde draait sneller


 • #326: Duurzaam bewustzijn


  Levend licht | De ‘illusie’ van duurzaamheid | De duurzaamheid in de ziel |# Zerowaste. Wat te doen met ons denkafval | Duurzaamheid, moderne ‘slavernij’ en het vrije bewustzijn | Natuurlijke intelligentie | Is de toekomst aan de kinderen? Bewust bekwaam | Duurzaam onderwijs | Sterrenwezens voor een nieuwe wereld | Verhoog je lichttrilling | Wat bezielt ons? | Is leven duurzaam? De DNA-evolutie | Het uitsterven van levensvormen | Het reddende licht.


 • #325: Reflectie


  De reflectie in een 'buitenaardse' spiegel | Waarheid als religie | Van uiterlijke naar innerlijke weerspiegeling | De grootste spiegel van de wereld | De zwaan als spiegel van de ziel | De kunst van het luisteren | Zonne-energie opwekken met het nieuwe dak van de Notre Dame? | Duurzame reflectie | De Koningskamer – Een mystiek leerproces | Reflectie op een kat en bewustzijn | Reflecties op het mens-zijn | Innerlijk Licht reflecteren | Als de donder | Het albedo van de aarde


 • #324: Ontdekkingen


  Ontdek je eigen onderbewustzijn | Beschouwingen over water vormen een eindeloze ontdekkingsreis | De kunst van het ontdekken | De ontdekking van de Aarde | Archeologische ontdekkingen met LIDAR | Het Inner Scription Oracle | Elektriciteitsopwekking uit groeiende planten | Duurzame ontsluiering | De ontdekkingsreis naar Heelheid | Ontdekken dat dit alles is | De ontdekking van het anti-veld | Je levensopdracht ontdekken | De diepzee herbergt de verhalen van onze voorouders | Rubriek ‘Wereld in beweging’ – Vreemde bouwwerken in de kern van de Aarde


 • #323: Beschaving


  De beschaving herstellen | Dat kleine stipje, dat zijn wij | De hypocrisie van de menselijke beschaving | Lemurië – hoe de eerste beschaving ontstond | Mysteries van de dood; oogst uit een oude beschaving | Helende klanken uit het Oude Egypte | Duurzame beschaving | De middenweg als voorportaal van een nieuwe tijd | Balans in onze beschaving | The Machine Stops | Een vergeten beschaving | De beschaafde mens | De dag dat we ons de beschaving herinneren | Rubriek ‘Wereld in beweging’ – Heeft u zin in een rondje varen?


 • #322: Mysteries


  Het goddelijk mysterie in ons | Het mysterie van tijd en ruimte | Het mysterie van het licht | De openbaring van het mysterie | Het leven als dwaas | Onze handelingen, een complex mysterie | Duurzame mysteries | Het Isisgeheim | De demystificatie van het mysterie | Een vurig mysterie | Het mysterie van de Shiva lingam | Het mysterie van onze eigen schaduw | Het Teeorosen-project, een mysterie in Nederland | Het ufo-mysterie: het grootste raadsel van allemaal


 • #321: De Lichtwereld


  De wondere wereld van licht en liefde | Licht toevoegen aan de wereld | Transformatie naar licht | Bewustwording van het licht | Het licht tegemoet | Zo boven, zo beneden | Een engel in zee | Duurzame lichtwereld | De lichtwereld en depressie | Licht brengen in de wereld van duisternis | Lichtwerelden in en om ons heen | Over licht en schaduw | Maria als symbool voor licht vanuit het hogere | Het niemandsland tussen twee werelden in


 • #320: Metamorfose


  De vlinder van Alomtegenwoordigheid | De metamorfose van het leven | De kunst van het sterven | Koningen van de zon: van mens tot koning tot God | De metamorfose van de wetenschap | De gekroonde Aarde | Jan Rotmans: Omwenteling | Duurzame transitie – Column | Lars Muhl Workshop | De klaagzang van Hermes | Het grote werk | De metamorfose van larve tot reuzenkever | In een andere huid | De metamorfose van leven naar dood naar leven | Een metamorfose in het bewustzijn | De revolutie van de liefde


 • #319: Spanning


  Het spannen van de boog | Kerststress | Spanning en angst | Elektrostress en levensstress | Hooggespannen verwachtingen voor de nieuwe tijd | Geef het de ruimte | Wachten in spanning | Het wiegelied van Madalasa | Duurzame spanning | Rust in de spanning | Overspannen | Spanningen bij jongeren | Er moet toch iets beters zijn dan dit | De ondergang van het imperium als kans op een nieuw begin | De spanning van water | Het Nieuwe Jaar


 • #318: Het oog


  Het licht in onze ogen | Jnana Meva Chakshu, het Alziend Oog | Kijken en waarnemen met de ziel | We kijken, maar zien we ook? | Waar je oog op valt | De ogen als kompas | De ogen als vensters naar de ziel | De invloed van smartphones op de ogen van kinderen | Oog voor duurzaamheid | Optografie | Het oog van God | De werkelijke wereld zien | Een blik op parallelle werelden | Waar kijkt die kat toch naar | De VS en het alziend oog | Het oog van Horus


 • #317: Levenskracht


  Het Mysterie Levenskracht of Prana | Levensvonk en zielevonk | Levenskracht en elektromagnetisme | De uitstraling van levensenergie | Kijken in het levende heelal | Duurzame verbinding | Qi, de levenskracht van de ziel | Maak je niet druk, het leven zorgt wel voor zichzelf | Donkere levenskracht | De levenskracht van Viktor Frankl | Leven en levenskracht | FSC, de Fine Structure Constant


 • #316: De innerlijke tuin


  De tuin van creatie | Hovenier van de innerlijke tuin | Het land der levenden | De Hof van Eden | Bezielde natuur | Levende tuin | Perzische tuinen en dichters | Tentoonstelling ‘Middeleeuwse tuinen’| In de innerlijke hof | The Rose of God | De diepere vijver van Zijn | De levenstuinen van het Groot Hontschoten | Als de tuin geen bloei meer heeft


 • #315: Verbeelding


  De verbeelding van creatie? | De kracht en de grenzen van onze verbeelding | Kleine filosofie van de glimlach | Daadkrachtige dromen | Interview met Jeroen Windmeijer | Bau ein Schloss wie ein Traum … | Duurzame verbeelders | De magie van de verbeelding | Waar je aandacht is, daar ben je | Blind ziende | Het wonder van een visioen | Kunstenaar Mahof – goddelijke sferen verbeeld | Met de macht der verbeelding


 • #314: Het electron


  Hij die in alle dingen woont | De beweging van het elektron | Elektronen en het wonder van bewustzijn | Elektromagnetisme en de immanentie van het Goddelijke in de wereld | De capriolen van de bliksem | De weldaad van negatieve ionen | De visie van Paul Kingsnorth | Elektrosmog? | Maling aan straling? | De Geest in de Machine | Wat je aandacht geeft, groeit – en elektronen doen mee | De Ark des Verbonds | Elektronisch ontvangen communicatie vanuit onzichtbare dimensies | Atlantis en het goden- elektron | Zwevende tempelbeelden


 • #313: De Zon


  De stralende zon | Licht en duisternis, het begin van de dualiteit | De heliocentrische revolutie | De Egyptische zonnegod Ra | Surya | Het oog van de wereld | Zonne-energie | Kerncentrale zon | Speculaties rond de zon | De zon als ziel van de aarde | In het licht van gewaarzijn | De Hemelschijf van Nebra | Zonnewijzers | Sterrenmaker | Amaterasu, de zonnegodin van Japan


 • #312: Helen, de diepte in


  Amrita Kahani – Het verhaal van onsterfelijkheid | In het helende Licht van de Ene | Het helen van Helen | Psychiatrie – een andere benadering? | Hypnotherapie en authenticiteit | In balans | De healingtempel | De Genezeres | Het hart helen | Onzichtbare geneeskracht van planten | Alleen liefde kan dit helen | De bittere pil van helen | Helende kunst van Emma Kunz


 • #311: Heel de mens


  Homo universalis | Heling van lichaam en ziel | Ayurveda en de vormfunctie van ieder mens | Homeopathie en bewustzijn | De geest van suggestie | Helende aarde | Zieke geneeskunde | De geneeskunde van de toekomst | Het mysterie van de Rife-microscopen | Helende lessen van dieren | De helende kracht van stil in contact zijn


 • #310: Natuurvolkeren


  Oude wijsheid van natuurvolken | Volkeren der aarde en hun functie voor de ziel |Regen afroepen uit de hemel |Canadese indianen en hun ‘magic canoe’ | Christina Millet en haar ‘Nasrudin Verteltheater’ |Duurzame volken – Column | Nationalisme? We zijn één grote familie! | Indegenomics – Canada’s opkomende inheemse economie | Gek of wijs? | Noord-Korea; welkom in ‘the matrix’| Droomtijd, ruimtetijd | Waarom het uitsterven van inheemse talen er WEL toe doet


 • #309: Tijdloze wijsheid


  Sophia perennis - de 'eeuwige wijsheid' | Oude wijsheid over de illusoire schepping | Onvergankelijke waarheid | Tijdloze wijsheid in de Ambassade van de Vrije Geest | De oudste boodschap van wijsheid? | Verborgen wijsheid van de Griekse filosofen | De Gulden Regel | Normen en waarden - Column | Waarheid is van niemand | Zicht op mens-zijn | De Tijdloze Wijsheid van Meester Djwhal Khul | Dragers en overdragers van wijsheid | De moeizame weg van kennis naar simpele tijdloze wijsheid | De blauwe lotus van wijsheid


 • #308: Communicatie


  Communicatie en verbindingsenergieën | Communicatie = verbonden zijn met iedere vorm van energie in de kosmos | Mijn engel | Communicatie tussen hemel en aarde | Wolvendroomtijd | Telepathische communicatie | ereldwijde MVO-taal | Verbale eerste hulp | Oprechte communicatie | Over lievigheid | Graancirkels: Communicatie met een hoofdletter C | (R)Evolutionaire communicatie via DMT | Symbolische boodschappen: het werk van Mario Pazzaglini


 • #307: Door de poort


  Is er leven na de geboorte? | De heilige poort van conceptie | De poorten tijdens leven en dood | Leegte met een randje | Een weg naar verder … | Lichtgeboorte | Spiegels – poorten naar een andere werkelijkheid? | De roos | Door de poort van bewuste onsterfelijkheid | Door de U-poort | Door de poort – sterven om te leven | Godenpoorten | De sleutel tot de poort: de boodschap van de Ufo- contacten | De poort naar een andere vorm van bestaan | Besta ik nog, als ik er niet meer ben? | Gone from my sight | Waardig door de poort van sterven gaan


 • #306: Baanbrekende Visie


  Bestook ons met visie | Een andere visie op het leven | Daadkrachtige visies voor een menselijke samenleving | Thomas Rau werpt een nieuw licht op economie | Radicale confrontatie met jezelf | Baanbrekend nieuws over onze hersenen | Duurzame visies | De kunst van de visuele illusie | Straatkunstenaar Kurt Wenner | Positief nieuws vol baanbrekende visies | Eugen Rosenstock-Huessy en zijn veelzijdige visie | Wachten op de terugkeer van de goden | Voorbij ego-denken naar ware visie | Rob Gonsalves en zijn visuele illusie | Een diepere kijk op liefde en haat


 • #305: Mens 2.0


  Bewustzijn als proces naar een nieuwe mensvorm | Vleugels onder een leren jack | Over dat wat écht van waarde is | Mensen en hun daadkrachtige dromen | Mens duurzaam 2.0 | Verlies de moed niet! | De mens en zijn toneelstuk | Zelftranscendentie vs Transhumanisme | De Sterrenmens | Wat maakt de mens tot Mens? | Het kind als nieuwe mens


 • #304: Wonderlijk Water


  Water als levensdrager | De innerlijke kwaliteit van water | Krachten van water | Waterwezens in de Ned. overlevering | De levensrivier en zijn bedding | Water: topprioriteit | Meer water? Plant bomen! | Levenswater | Het geheim van Viktor Schauberger | Het verdwenen water van Iran | Heilige rivieren | Wonderlijk water


 • #303: Tot bloei komen


  Tot bloei komen | Groeien en bloeien in goddelijk bewustzijn | Fractals, de wiskunde van de natuur | Het woud, een natuurlijke kathedraal | Planten tussen hemel en aarde | Leren van de natuur | De Mens een Bloem | Openbloeien | Bloeiende liefde | Het tot bloei komen van de Egoïsche Lotus | De bloeiende velden van de ziel | Groei en bloei in de spiraal van geestelijke evolutie


 • #302: Thuiskomen


  U mag naar huis | Thuiskomen kost tijd | Going Home | Thuiskomst in de Bron | Het verdriet van het heimwee naar huis | Huiswaarts | De aarde is het enige huis dat we hebben | Ons huis, planeet aarde | Thuiskomen | Geestenhuisjes en huisgeesten | Thuis is maar saai | Het management van ons huis | No place like home | Martiaanse thuiskomst


 • #301: een schitterend juweel


  BEdelstenen – gestolde geestelijke beelden - Het nieuwe Jeruzalem en de 12 edelstenen - Brinsingamen, of het halssnoer van Freyja - Licht op licht - Kristalhelder inzicht - Onze relatie met de materie - Kunstenaar Mahof – schilderen met edelstenen - Juwelen onder nul - De kristaltechnologie van Atlantis - De kristallen schedel en de spiegel in jezelf - Stenen die uit de hemel vallen - Roerich en de Cintamani steen


BRES Uitgaven

Gelijk met de vernieuwde uitgave van BRES is ook een speciaal BRES-fonds opgericht. Onderstaande uitgaven zijn inmiddels hierin verschijnen.

Boeddha en de uil

- Jaap Hiddinga

Plotseling vroeg de uil: ‘Vind je het wel prettig dat ik hier ben?’ Ik vertelde dat hij zo lang mocht blijven als hij wilde. Hij knikte dankbaar en zei: ‘Weet je, ik ben niet zomaar hier, ik ben een incarnatie van een andere uil, de uil van Boeddha.’

De uil vertelt op indringende wijze over de werkelijke zin van het leven op aarde. Zoals prins Gautama en andere bewuste mensen hebben ervaren vindt er een inwijding plaats in het losmaken van de illusies van het leven. Het is een inwijding die, wanneer zij goed begrepen wordt, de verbinding met de goddelijke bron herstelt en de mens in staat stelt om uit de maya, de illusie en het lijden van het leven, te stappen.

Jaap Hiddinga studeerde kwantumnatuurkunde en chemie. Hij kreeg in 1993 een openbaring die zijn leven en denken totaal veranderde. Hij houdt zich al geruime tijd bezig met het schrijven van boeken en het geven van consulten. Daarnaast geeft hij adviezen over duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Hij heeft vele boeken geschreven. In het BRES-fonds verschenen: Transformatie naar nieuw leven – De reis naar een toekomstige wereld en Voorbij de illusie – de weg naar volledige vrijheid.

Boeddha en de uil
Jaap Hiddinga
64 pag., paperback
ISBN 978-94-92199-94-2
€ 14,95

Koop dit boek

Visioenen vanuit de bron

Openbaringen van goddelijke wijsheid

- Jaap Hiddinga

Al vanaf zijn prille jeugd heeft Jaap Hiddinga de gave om uit zijn lichaam te kunnen treden en geestelijke werelden binnen te gaan. De visioenen die hij tijdens deze uittredingen heeft kan hij zich bewust herinneren en daardoor gedetailleerd beschrijven. Op zijn ‘reizen’ door deze werelden ervaart de auteur hoe perfect alles op elkaar is afgestemd en hoe liefdevol alle ontwikkelingen en evolutieprocessen in de schepping worden begeleid. Hij krijgt antwoorden op de vele vragen die hij heeft over de bestemming van de mensheid en schouwt de fascinerende samenhangen tussen de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid, de aardse en de geestelijke wereld. Veel van zijn ervaringen hebben betrekking op situaties die we elke dag meemaken in onze samenleving. Doordat deze vanuit een hoger perspectief bezien worden biedt dit de mens de mogelijkheid om hier bewuster mee om te gaan. Met de in dit boek bijeengebrachte visioenen uit de eerste twee boeken wordt ons een blik vergund in een wereld die voor de meesten van ons niet toegankelijk is.

Fascinerende visioenen van de geestelijke wereld die een liefdevol perspectief voor bewust leven bieden.

Jaap Hiddinga studeerde kwantumnatuurkunde en chemie. Hij kreeg in 1993 een openbaring die zijn leven en denken totaal veranderde. Hij houdt zich al geruime tijd bezig met het schrijven van boeken en het geven van consulten. Daarnaast geeft hij adviezen over duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Hij heeft vele boeken geschreven. In het BRES-fonds verschenen: Transformatie naar nieuw leven – De reis naar een toekomstige wereld en Voorbij de illusie – de weg naar volledige vrijheid.

Visioenen vanuit de bron
Jaap Hiddinga
304 pag., paperback
ISBN 978-94-92199-48-5
€ 22,50

Koop dit boek

De Ziener

- Lars Muhl

Lars Muhl bevindt zich op een kruispunt in zijn leven. Hij is al jarenlang ziek en zijn leven stort ineen. Plotseling wordt hij in contact gebracht met een ziener die hem door de telefoon helpt en hem weer op de been krijgt. De Ziener wordt zijn spirituele leraar en hij leert hem de diepere waarheden van het bestaan. We reizen met Lars mee naar Montségur in Zuid-Frankrijk, waar hij de Ziener ontmoet en waar hij bijzondere avonturen beleeft. Als aan het eind Lars en de Ziener afscheid van elkaar nemen, geeft de Ziener hem een oud manuscript in bewaring – een opening naar meer openbaringen.

De Ziener is het eerste deel van de trilogie Het O Manuscript en bevat het aangrijpende en openhartige verslag van een persoonlijke en filosofische zoektocht van de auteur naar spirituele bewustwording. Het neemt de lezer mee op een fascinerende mystieke reis in verleden en heden.

John Cleese: "It’s God winking an eye."

Lars Muhl (1950) had al vroeg in zijn leven toegang tot de etherische wereld en bestudeerde de wereldreligies en esoterie. Hij was een succesvolle ‘singer/songwriter’ tot hij in 1996 geveld werd door een vreemde ziekte. Zijn contact met een ziener was het begin van de zoektocht die hij op aangrijpende wijze beschrijft in De Ziener dat in Denemarken een eersteklas bestseller werd. Lars werkt nu als visionair en mysticus, spreker en schrijver. Hij richtte ‘Hearts and Hands’ op, een non-profit organisatie met verscheidene vrijwillige therapeuten, en samen met zijn vrouw richtte hij Gilalai op – Instituut voor Energie & Bewustzijn.

De Ziener
Lars Muhl
160 pag., paperback, geïll.
ISBN 978-94-92199-49-2
€€ 18,95

Koop dit boek

Onsterfelijke geest

Wetenschap en de continuïteit van bewustzijn buiten de hersenen

- Ervin Laszlo en Anthony Peake

Wetenschappelijk bewijs voor de continue aanwezigheid van bewustzijn met of zonder verbinding met een levend organisme
Vanuit een nieuw wetenschappelijk paradigma van een spiritualiteit die op ervaring is gebaseerd, verkennen Ervin Laszlo en Anthony Peake hoe het bewustzijn voortdurend aanwezig is in de kosmos en kan bestaan zonder verbinding met een levend organisme. Ze onderzochten de snel groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijsmateriaal voor de continuïteit van bewustzijn, met inbegrip van bijna-doodervaringen, communicatie na de dood, reïncarnatie en de neuro-zintuiglijke informatie ontvangen tijdens een andere staat van bewustzijn. Zij verklaren hoe de aanhoudende aanwezigheid van bewustzijn, ook al is het lichaam overleden, in wezen laat zien dat we onsterfelijk zijn – wij blijven bestaan zelfs wanneer ons fysieke bestaan tot een einde is gekomen. Dit is precies in overeenstemming met de geavanceerde natuurkunde, die poneert dat dingen op ons niveau van tijd en ruimte niet intrinsiek echt zijn maar manifestaties van een verborgen dimensie waar ze bestaan in de vorm van superstrengen, informatievelden en energie matrices. Door te bewijzen dat bewustzijn aan de basis ligt van de kosmos en bovendien onsterfelijk is in de diepere, niet gematerialiseerde sfeer, laten Laszlo en Peake zien dat het doel van het bewustzijn is om zich te manifesteren in levende wezens om op deze wijze voortdurend te evolueren.

• onderzoekt bevindingen over het voortbestaan van bewustzijn buiten het leven om, met inbegrip van bijna-doodervaringen, communicatie na de dood en reïncarnatie.
• legt uit hoe dit juist correleert met de allerlaatste natuurkundige theorieën over superstrengen, informatievelden en energiematrices.
• onthult hoe bewustzijn zich in levende wezens manifesteert om haar evolutie voort te zetten.

Ervin Laszlo, wetenschapper, filosoof, musicus en auteur, is de oprichter en voorzitter van de internationale denkgroep de Club van Boedapest, evenals het Ervin Laszlo Center for Advanced Study. Hij is tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Hij woont in Toscane, Italië. In Nederland verschenen eerder van hem vele boeken over de kosmos, het Akasha-veld en de kwantumshift.

Anthony Peake is schrijver, onderzoeker en auteur van zeven boeken, waaronder Making Sense of Near-Death Experiences, dat een onderscheiding als 'zeer geprezen' ontving van de British Medical Association. Hij woont in Crawley, West Sussex, UK. In Nederland verschenen eerder van hem de uitgaven Leven na leven na leven en De Daemon.Onsterfelijke Geest
Ervin Laszlo en Anthony Peake
Edicola Publishing
ISBN 9789492199379
192 pag.
€ 19,95

Koop dit boek

Het Open Hart

De rol van het hart in de spirituele tradities

- Wim van den Dungen

Het hart is niet alleen een orgaan dat precies en gestaag ongeveer vijf liter bloed door ons lichaam pompt. Recente onderzoekingen tonen aan dat het hart ‘intelligent’ is, en ook het brein kan sturen in plaats van altijd omgekeerd. Het elektromagnetisch veld geproduceerd door de hartslag is duizenden malen sterker dan de fijne corticale velden, doordringt alle cellen van het lichaam én strekt zich uit tot voorbij de lichaamsgrens. Dit veld is niet alleen een ritmisch fenomeen, maar kan intelligente beslissingen doorseinen naar alle cellen en hun omgeving.

In alle spirituele tradities speelt het hart een belangrijke rol. Al deze hartmetaforen wijzen naar een dieperliggend, geestelijk aspect van het hart. De centrale kenmerken van de hartmetaforiek bezongen door deze tradities worden gehoord en vergeleken. Hierbij komen aan bod het Oude Egypte, de Kabbalah, de Christelijke mystiek, het Soefisme, het Boeddhisme en het Taoïsme.

De auteur laat meerdere bestaanslagen van het hart spreken. Hierbij wordt wat mystici over het hart schrijven en wat de hedendaagse wetenschappen aanreiken vergeleken. Dergelijke inzichten kunnen licht werpen op het openen van het hart. Een levend contact met het goede hart bevordert niet enkel de fysieke gezondheid en de schone uitstraling, maar ook de ware vrede van de geest die zich inzet om het lijden van alle andere wezens weg te nemen. Een geest die allen het hoogste geluk toewenst. Met oorspronkelijke citaten uit de teksten en de belangrijkste bronnen van genoemde tradities.

Een studie over de kennis van het hart in de verschillende spirituele tradities, zoals het Oude Egypte, de Kabbalah, de Christelijke mystiek, het Soefisme, het Boeddhisme en het Taoïsme, maar ook in neurocardiologie en biofeedback.

Wim van den Dungen (1961), geboren in Antwerpen, studeerde economie en filosofie. Hij promoveerde tot Master in de Wijsbegeerte op een proefschrift over de relatie tussen rationaliteit en irrationaliteit. Aanvullend studeerde hij Sociologie van de Muziek, Esthetica van de Muziek, Middelegyptisch, Middelnederlands en Sanskriet. Tevens begon hij yoga te beoefenen. Centraal voor hem staat de relatie tussen filosofie en mystiek.

Om te kunnen blijven filosoferen, werd in 1990 zijn werk in een personenvennootschap ondergebracht. Steeds de ‘vrije studie’ (Multatuli) indachtig, bleef het zo relatief vrij van die actoren die voornamelijk instrumenteel en strategisch handelen.

Zijn teksten verschenen vanaf 1996 op het internet. Vanaf 2002 wordt het filosofisch werk, en de studies die het onderbouwen, verspreid via www.sofiatopia.org. In 2006, nà decennia van spiritueel zoeken, werd Wim boeddhist. In 2012 werd Kritiek van een Metafysica van het Proces geschreven. In deze tekst krijgt het onherleidbaar karakter van de operatoren materie (hardware), informatie (software) en bewustzijn (userware) vorm en werd een lange periode afgesloten. Daarna nam Wim zijn jeugdpassie, de muzikale compositie, weer op en worden zijn teksten geschreven in contrapunt met de creativiteit van een amateur in de muziek.

www.sofiatopia.org

Het Open Hart
Wim van den Dungen
Edicola Publishing
ISBN 9789492199362
272 pag.
€ 19,95

Koop dit boek

Voorbij de illusie

De weg naar volledige vrijheid

- Jaap Hiddinga

‘Het leven is een illusie’ is een uitspraak die vaak gebruikt wordt in spirituele en filosofische geschriften. Ieder weldenkend en welvoelend bewust mens erkent dat het leven vol illusies zit. Vervolgens probeert men zich vrij te maken en zoekt vrijheid van denken en beleven op het spirituele vlak, maar ook daar komt men al snel de illusies tegen. De mens zoekt maar blijft met die eeuwenoude vraag zitten: als het leven één grote illusie is, wat is dan de werkelijkheid? En kunnen we werkelijk vrij worden van alle illusies die de wereld van het denken oproept?

Allerlei leringen zijn erop gericht om het leven in de bol van de illusie inhoud te geven en te suggereren dat we steeds hogerop komen in die bol. Maar het echte leven is heel eenvoudig, we hoeven alleen maar uit de bol te stappen. En dat is mogelijk als we een illusie kunnen herkennen en we open leren staan voor het onbekende. Dan krijgen we zicht op wat er werkelijk is en kunnen we voorbij de illusie op weg gaan naar ware vrijheid.

Het leren zien van de illusies van het leven kan soms moeilijk zijn, maar leidt wel tot volledige vrijheid, waarbij je werkelijk in die vrijheid en in die goddelijke liefde verder kunt leven.

Jaap Hiddinga studeerde kwantumnatuurkunde en chemie. Hij kreeg in 1993 een openbaring die zijn leven en denken totaal veranderde. Hij houdt zich al geruime tijd bezig met het schrijven van boeken en het geven van consulten. Daarnaast geeft hij adviezen over het gebruik van duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Hij schreef de volgende boeken: Bronnen van inspiratie, De reis naar het licht, Goddelijk bewustzijn in de mens, Het leven, De verwarde mens, Visioenen en uittredingen, Engelen en visioenen, Man, vrouw en zielenbewustzijn, Eindtijd of overgang, Conceptie, geboorte en leven. In oktober 2014 verscheen in het BRES-fonds zijn 11e boek, Transformatie naar nieuw leven.

email: jaap.hiddinga@btopenworld.com

Voorbij de illusie
Jaap Hiddinga
Edicola Publishing
ISBN 9789492199355
160 pag.
€ 18,95

Koop dit boek

Robin B. en het geheim van de wereld

- Claudia Koole

Victoria, een tienermeisje van 17 jaar, stuit onverwacht op een boek dat leeft als ze zelfmoordplannen heeft. Haar leven verandert in een handomdraai wanneer ze een bijzonder contact krijgt met een opmerkelijke vogelwereld. Ook ontdekt ze de ware toedracht van de terugkerende onverklaarbare bevingen die plaatsvinden op aarde sinds de kerstperiode van 2012 en die een relatie hebben met meer dan tien eeuwenoude profetieën. Samen met haar vader Pieter-Jan Paardenkoper overwint ze hindernissen en doorstaat ze diverse spannende belevenissen. Rechercheur Karel-Kees Bouter is niet blij met de ontdekkingen van Victoria. Hij wil koste wat kost voorkomen dat het geheim van de wereld wordt verspreid. Hij liegt en bedriegt alles aan elkaar om zijn doel te bereiken, al moet dit bijna het leven van Victoria kosten. In een fascinerend plot wordt duidelijk waarom de aarde dient te herstellen van menselijke woede, bedrog en hoogmoed. Van origine is dit verhaal een filmscript. Bij een verkiezing van de Visser-Neerlandiaprijs voor Scenario 2014 werd de auteur door de jury aangezet er een roman van te schrijven aangezien ze een visueel epos heeft geschapen. Een rode draad in dit verhaal met meerdere lagen is de Goddelijke Komedie van Dante Alighieri die wordt aangevuld met parels uit het Bijbelboek Openbaring, uit de Hermetica en de Griekse mythologie. Dit eigentijdse verhaal in de 21ste eeuw met ware historische feiten, animatie en imaginatie als hypothese sluit nauw aan op een actuele wereldwijde paradigmaverschuiving.

Ieder leven heeft nut. Het geheim van de wereld zit in iedereen. Alleen een persoonlijk authentiek talent weet dat het nú bij leven ingezet moet worden en niet moet wachten tot de dood aan de deur staat. Na uiteenlopende opleidingen en een zoektocht ontdekte Claudia Koole (1971) dat theologie, het mystieke christendom, Hermetica en de Griekse mythologie onuitputtelijke bronnen van inspiratie voor het leven zijn. Bij vooraanstaande Nederlandse historici en leraren van de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht volgde ze jarenlang direct onderricht. Buiten haar gezinstaken is ze zelfstandig ondernemer, auteur van zeven non-fictie uitgaven, correspondent van een weekkrant, scenarist en vrijwilliger voor diverse organisaties.

www.claudiakoole.nl   Booktrailer (YouTube)

Robin B. en het geheim van de wereld
Claudia Koole
Edicola Publishing
ISBN 9789492199393
272 pag.
€ 19,95

Koop dit boek

Ingelogd op de kosmos

Download je goddelijke natuur via je hart

- Joan Cerio

De moderne wetenschap begint nu pas de ware functies van het hart te ontsluieren. Zo weten we sinds kort dat het hart een groot aantal van dezelfde neuronen als de hersenen bevat, en dat het hart meerdere hormonen produceert.
Oude spirituele tradities weten al eeuwen dat het hart de zetel is van wijsheid, intuïtie en liefde. Zo is er in de Indiase teksten, de Upanishaden, sprake van een speciaal plekje in het hart dat ons met het goddelijke verbindt. Joan Cerio noemt deze locatie het sacraal coördinatenpunt – je 'USB-portaal' voor jouw verbinding met het hart van Je bent een bestanddeel van het universum en het universum stroomt door je heen. Als je eenmaal de verbinding met dit sacraal coördinatenpunt in je hart hebt gevonden en je goddelijke natuur hebt gedownload, beschik je over de sleutel die het je mogelijk maakt je hartsverlangens te verwezenlijken.

Ingelogd op de kosmos geeft je een unieke kijk op de bron van de schepping: liefde. Ontdek hoe je de toegang tot je goddelijke 'USB-portaal' kunt vinden en je goddelijke natuur kunt 'downloaden' om je hartenwensen te verwerkelijken!

Joan Cerio heeft met haar gedegen wetenschappelijke achtergrond in zowel de fysica als de metafysica het grootste deel van haar volwassen leven de inhoud van dit boek dagelijks in praktijk gebracht. Joan heeft bovendien een graad in de biologie en haar master als docent natuurkunde. Joan is een bekende workshop-leidster, legde de grondslag voor de Integrative Message Therapy en stichtte de Coeuressence School of Self-Mastery, waarvan het curriculum is gebaseerd op haar eerste boek, The Key of Life, An Activational Journey to the Soul. Haar bekwaamheid in het slaan van bruggen tussen wetenschap en metafysica wordt gekenmerkt door betrokkenheid en een bij uitstek informatieve stijl, waarmee zij veel anderen heeft geholpen de beperkende grenzen van hun denken en overtuigingen te overstijgen om de wensen van hun hart te verwerkelijken.

www.joancerio.com   www.hardwiredtoheaven.com


Ingelogd op de kosmos
Joan Cerio
Edicola Publishing
ISBN 9789491172984
166 pag.
€ 19,95

Koop dit boek

Transformatie naar nieuw leven

De reis naar een toekomstige wereld

- Jaap Hiddinga

Veel mensen hebben op dit moment gedachtes en gevoelens over een eindtijd of een tijd van transformatie. Dit gevoel wordt versterkt door de vele problemen die in de wereld zichtbaar zijn, zoals oorlogen, virusepidemieën en andere ziektes, misdrijven en terreur. Bovendien lijkt het klimaat in grote delen van de wereld steeds extremer te worden. Tegelijkertijd is er een stroming naar een nieuw bewustzijn, een zoeken naar een nieuwe levensinhoud, naar duurzaamheid en een liefdevol bestaan in het licht. Dit heeft te maken met de dualiteit op aarde.
Is er een verband tussen wat in de wereld plaatsvindt tussen mensen en bevolkingsgroepen en de veranderingen in de natuur? Als dit verband bestaat wat zou dan mogelijk een oorzaak kunnen zijn van de onstabiliteit en de dualiteit in de wereld? Veranderingen, zowel in positieve zin maar soms ook van apocalyptische aard zijn al eeuwenlang voorspeld in boeken als de Bijbel, de Koran, de Bhagavad Gita en andere.
Dit boek probeert een antwoord te geven op de krachten die werkzaam zijn en hoe de mens van vandaag een weg van licht kan vinden te midden van alle gebeurtenissen. Het laat zien dat de transformatie van een andere aard is dan veel mensen denken en dat een weg naar een werkelijk ander leven wel degelijk mogelijk is.

Transformatie naar nieuw leven
Jaap Hiddinga
Edicola Publishing
ISBN 9789491172878
144 pag.
€ 17,95

Koop dit boek

Bergen stenen, korrels zand

Bergen, rotsen, stenen en zand in hun bijzondere culturele context

- Loes Modderman

Over stenen is veel geschreven, en daarvan gaat het meeste over mineralen en edelstenen en hun bijzondere eigenschappen. Mijn interesse is echter gericht op alle aspecten van bergen, rotsen, stenen en zand in hun geologische en culturele context. Elk mens op de wereld heeft te maken met de mogelijkheden en de beperkingen van het landschap waarin hij leeft. Iemand in Centraal Australië vindt expressievormen in zand, iemand in Tibet betrekt bergen in zijn religieuze beleving. Voor de meeste culturen geldt dat het landschap van oudsher bezield is. Stenen leven... langzaam. Stenen hebben macht. Stenen zijn door hun vorm of textuur betekenisvol. Dat geloof heeft geleid tot het ontstaan van een veelheid aan legenden, gebruiken en rituelen die allemaal te maken hebben met 'steen', in de ruimste zin van het woord. De bedoeling van dit boek is u mee te nemen in de diepe verbondenheid die de mensheid heeft met de aarde en haar stenen en u kennis te laten maken met de vele vormen waarin die verbondenheid zich uitdrukt, soms in het kader van een religie, een cultuur of ook heel persoonlijk.

Bergen stenen, korrels zand
Loes Modderman
Edicola Publishing
ISBN 9789491172861
144 pag.
€ 17,95

Koop dit boek

Louter leven

Als de liefde spreekt door mens en economie

- Ivo Valkenburg

Steeds meer mensen durven te vertrouwen op de kracht van liefde. Artsen, journalisten, architecten, leraren, studenten, managers, ondernemers en wetenschappers. Mannen, vrouwen en kinderen. Uit alle landen van de wereld. Vanuit elke religie, levensbeschouwing, politieke overtuiging of status. Ze hebben allemaal besloten weer volop mens te zijn. Om echt thuis te komen bij zichzelf, de medemens, de natuur en de samenleving. Om de zin van het leven te vinden in het uitschenken van het authentieke zelf.

Waar mensen vernieuwen, ontstaat ook vernieuwing en vitaliteit in bedrijven en organisaties. Klassieke organisatie- en verdienmodellen, gebaseerd op angst, controle en beheersing, worden stapje voor stapje ingeruild voor nieuwe structuren op basis van betekenis, vrijheid en autonomie.

- Waarom is het de moeite waard om de liefde als uitgangspunt te nemen? - Wat levert de liefde ons op? - Hoe breng je de liefde in praktijk?

http://youtu.be/YQrymClUl8w

Louter leven is het vervolg op Spirit in Finance.

Ivo Valkenburg (Apeldoorn, 1966) staat voor het mogelijk maken van een economie van welzijn en geluk. Hij gaat voor wezenlijke vernieuwing van klassieke denkmodellen en de praktische toepassing daarvan. Daarbij kijkt hij verder dan alleen de materiële kant van het leven. Als hoogste ideaal beschouwt hij dat de mens opnieuw overeenkomt met het goddelijke model dat hij in zichzelf meedraagt. De liefde (hart en ziel) en de wijsheid (verstand en geest) ziet hij als de belangrijkste ingrediënten om stapje voor stapje dit ideaal te realiseren.
Ivo is al dertig jaar actief in het bedrijfsleven. Zijn focus ligt op (1) het zichtbaar maken van hoe mooi onze samenleving kan zijn, (2) het begeleiden van bedrijven en instellingen om vanuit nieuw bewustzijn te werken, (3) het helpen van mensen om de kracht van het hart te ervaren en te integreren in het dagelijkse leven, (4) het schrijven van boeken en artikelen, en (5) het op internationaal vlak geven van lezingen over liefde.

"Prachtige voorbeelden van mensen die vanuit hun essentie kleur geven aan de wereld en de economie. In balans met hun omgeving en met zorg voor hun medemens bouwen zij succesvolle organisaties en ondernemingen. Een economie gebouwd op liefde."
- Baptist de Pape, auteur en filmmaker The Power of the HeartLouter leven - Als de liefde spreekt door mens en economie
Ivo Valkenburg
Edicola Publishing
ISBN 9789491172960
272 pag.
€ 19,95

Koop dit boek Facebook pagina

Spirit in Finance

Laat je licht schijnen in de wereld van geld en materie

- Ivo Valkenburg

Een pleidooi voor de liefde als wettig betaalmiddel door Ivo Valkenburg, visionair voor bedrijven en organisaties.

"Liefde is wie we zijn. iefde is al wat is. De rest is een illusie."

"Het Bruto Nationaal Inkomen meet alles, behalve wat het leven echt waardevol maakt."

"Heb je er wel eens bij stil gestaan? Elke keer als jee een probleem ervaart ben je er zelf bij."

Spirit in Finance
Ivo Valkenburg
Edicola Publishing
ISBN 9789491172977
200 pag.
€ 17,95

Koop dit boek